Βιβλιοπαρουσίαση: «Η Οργάνωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, Ένας οδηγός»

page26_01Πραγματικά το νέο βιβλίου του Καθηγητή κ. Π. Τζώνου είναι ένας πολύτιμος οδηγός για την οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Το πόνημα αυτό, που όπως σημειώνει στο πρόλογο ο συγγραφέας του: «έχοντας προκύψει από μια εμπειρία εφαρμογής δεν μπορεί παρά να οφείλει πολλά σε όλους όσους με διάφορους τρόπους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του». Είναι οπωσδήποτε καρπός της μακροχρόνιας εμπειρίας του συγγραφέα. Εμπειρίας μελετητικής αλλά και διδακτικής και αποτελεί ένα πραγματικό χρήσιμο βιβλίο για κάθε ενδιαφερόμενο. Πριν απ’ όλους ο οδηγός είναι απαραίτητος για τον σπουδαστή των αρχιτεκτονικών σχολών, αλλά κι πολύ σημαντικό για τον αρχιτέκτονα. Στις 222 σελίδες του τόμου παρουσιάζονται και αναλύονται σε πέντε βασικά μέρη τα επί μέρους αντικείμενα. Προηγείται ένα σύντομο σημείωμα για τον τρόπο χρησιμοποίησης του βιβλίου όπου επισημαίνεται ότι: «Ο Οδηγός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κείμενο με αρχή, μέση και τέλος, ή σαν λεξικό» είναι και αυτό ένα βασικό προτέρημα ενός τέτοιου πονήματος που αποβλέπει τελικά στο να δώσει ένα βασικό «κάνναβο» χρήσης στον τρόπο οργάνωσης του αρχιτεκτονικού μελετητικού έργου.

Στα πέντε μέρη αναλύονται βασικά τα εξής αντικείμενα: α) Η αρχιτεκτονική μελέτη ως σύστημα οργανωμένης πληροφορίας – Γενικές οργανωτικές αρχές, β0 Η Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη, γ) Η Αρχιτεκτονική Προμελέτη, δ) Η Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη εφαρμογής. Στο κάθε μέρος η ύλη έχει χωριστεί σε ειδικά κεφάλαια που λεπτομερέστερα αναλύουν τη θεματολογία. Ο τόμος συμπληρώνεται από μια βασική βιβλιογραφία, θεματικό ευρετήριο και ένα Παράρτημα με βασικά έντυπα γραφείου, Πίνακες κ.λ.π. σε χωριστό φάκελο.

Σε μια άριστη εκδοτικά αισθητική μορφή το βιβλίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Θεωρούμε ότι ο οδηγός αυτός που με τόση πληρότητα και επιστημονική σοβαρότητα μας προσέφερε ο Καθηγητής κ. Π. Τζώνος αποτελεί ένα απαραίτητο βιβλίο στην βιβλιοθήκη του κάθε αρχιτέκτονα, του κάθε σπουδαστή της αρχιτεκτονικής.

Τζώνος Π. (με τη συνεργασία του Χόϊπελ. Γκ.), «Η Οργάνωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, Ένας οδηγός», Θεσσαλονίκη, 1982

Back to Top