Συνέδριο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής

Στις 21 – 24 Σεπτέμβρη έγινε στην Μασσαλία το Συνέδριο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής που οργανώθηκε από το FONDATION POSTUNIVERSITAIRE INTER CULTURELLE , στα πλαίσια της U.I.A., και της πόλης της Μασσαλίας.
Εκτός των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που είχε προηγηθεί, και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, έγιναν οι παρουσιάσεις:
– «La croissance des villes mediterraneennes» par le Pr Pierre George.
– «Le devenir des sites culturels dans l’espace mediterraneen» par Andre Stevens, architecte, Pr a l’Insitut superieur d’architecture Saint – Luc a Bruxelles
– «Problemes de mise en oeuvre d’une architecture pallavicinienne» par Aurellio Cortesi et Paolo Zermani.
– « Pour une architecture mediterraneenne contemporaine» par Paulu Francescu Maria Casalonga, architecte DLPG, Ajaccio.
– «Contribution a la connaissance des relations architecture – environnement en region mediterraneene: notions d’echanges thermiques; Application au maw provencal» par Pierre Martinez, ingenieur INSA, et Jean – Pierre Moya, architecte urbaniste.
– «Les ouvertures dans l’habitat mediterraneen, application a l’n\habitat arabe. Comparaisons» par Mohamed El Herzi, architecte DPLG.
– «Un cas de traitement de la lumiere dans l’espace mediterraneen: le vitrail arabe» par Mme Francoise Perrot, Maitre de recherches au CNRS, Directeur du Centre international du vitrail.
– «Typologie de l’ habitat kabyle» par Ph. Theunisen, ir. Architecte, Lounain la Neuve.
– « Une etude des communications concernant la macroarchitecture mediterraneenne: participation, espaces construits et systemes electroniques bidirectionnels» par le Dr Mit Mitropoulos, Athenes.
– «Traitment de l’ espace en Mediterranee» par M. Pochet, ATRE, Montpellier.
– «Integration de l’artisanat createur mediterraneen dans une architecture sensible» par J. Anquetil, Pr de la Maison des Metiers d’art francais et H. Paire, architecte Dplg.
– «Les produits industriels et leur application, prefabrications dans l’architecture mediterraneenne» par Marcel Catalan, Charge d’etudes a la missiom industrite et Batiment de la Direction de la Con struction.
Στα μέσα Οκτώβρη συγκροτήθηκε προσωρινή ομάδα για το Ινστιτούτο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής που αντιπροσωπεύεται σε 9 χώρες.

Back to Top