Μελέτες διαρρύθμισης πλατειών της Πάτρας

page59_04
1. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών. Δεσμεύσεις της σύνθεσης:
Διατήρηση του υψηλού πράσινου καθώς και του αδριάντα
του μητροπολίτη Γερμανού στη θέση του.
page59_02
2. Πλατεία Αγίας Τριάδας. Δέσμευση στη σύνθεση:
Διατήρηση του υψηλού πράσινου.
page59_03
3. Πλατεία Παντάνασσας.
page59_01
4. Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Δεσμεύσεις στη σύνθεση:
Διατήρηση του υψηλού πράσινου

page59_05

καθώς και του ηρώου στη θέση του.

Back to Top