JOIST: καινοτόμο επιχειρηματικό πάρκο

Το Joist είναι ένα Επιχειρηματικό Πάρκο το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το κτίριο εντοπίζεται σε κεντροβαρικό σημείο  χωρικά για την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλίας, της πόλης Λάρισας (εγγύτητα με κέντρο πόλης, πρόσβαση με  μέσα ήπιας μετακίνησης, δημόσια συγκοινωνία, αυτοκίνητο) και με υπαρχουσες μικρομεσαίες / μεγάλες επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Η σύλληψη του έγινε με γνώμονα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να εντείνει την καινοτομία μέσω ενός υβριδικού προγράμματος γραφείων υποστήριξης επιχειρήσεων (IED Institute of Entrepreneurship Development), γραφείων συνεργασίας, εκπαιδευτικών χώρων, εκθεσιακών χώρων, maker’s space, youtube studio, χώρων εξοικείωσης με την επαυξημένη τεχνολογία AR+, χώρων φιλοξενίας μικρών επιχειρήσεων / start ups, cafe και πολυλειτουργικών αιθουσών με σκοπό την προσαρμογή σε διαφορετικού τύπου διοργανώσεις και γεγονότα.

Το σύνολο αυτών σχεδιάζονται στη βάση ενός προτύπου προκαθορισμένων shared amenities, προσαρμοσμένο στην επικοινωνία των χρηστών και την οικειοποίηση με μικρούς βαθμούς ελευθερίας. Βασικές παράμετροι αποτέλεσαν η υλικότητα, το χρώμα και η ευελιξία. Βασικό εργαλείο στη επίλυση του λειτουργικού προγράμματος αποτελεί η ιδέα του οικοσυστηματος. Όπως τα φυσικά οικοσυστήματα έτσι και το JOIST συγκροτείται από συγκεκριμένες ομάδες actors και key-players που δρουν σ’ αυτό η δικτύωση των οποίων μέσω πολλαπλών επιμέρους clusters στοχεύει στη δημιουργία ενός disruptive βιώσιμου επιχειρηματικού πάρκου. Οι διαφορετικές λειτουργίες οργανώνονται γύρω από ένα αίθριο / εσωτερική πλατεία ,αξιοποιώντας τον προσανατολισμό, στο οποίο εντοπίζεται αμφιθέατρο 250 ατόμων.

Το κτίριο αποτελεί προϊόν επανάχρησης και αποκατάστασης παλαιότερου μεταλλικου κτιρίου βιοτεχνικής χρήσης (επεξεργασίας προϊόντων αλουμινίου) στο οποίο προστέθηκε εσωτερικά ένας όροφος και αναβαθμίστηκε ενεργειακά τόσο με ενεργητικά (αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστημα) όσο και παθητικά συστήματα (κέλυφος, ανάδειξη προσανατολισμού, συστήματα σκίασης, φυτεύσεις).

Το κέλυφος του αντικαταστάθηκε με σύγχρονα πάνελ με επαρκή μόνωση και επανασχεδιάστηκε με γνώμονα την εταιρική ταυτότητα του χώρου η οποία περιστρέφεται γύρω από το concept του tangram με τα χρώματα να αποδίδουν τις διαφορετικές λειτουργίες του. Κατα τη διαδικασία επανάχρησής του, διατηρήθηκαν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του ώστε μη χαθεί ο βιοτεχνικός του χαρακτήρας και εφαρμοστηκε ένα εκτενές πρόγραμμα upcycling των υλικών που αποξηλώθηκαν, καθώς η πλειοψηφία τους τροποποιήθηκε και επανα-χρησιμοποιήθηκε λειτουργικά και δομικά  στο εσωτερικό του (κουφώματα αλουμινίου, υαλοπετάσματα αλλά και μηχανήματα και εργαλεία της παλιάς χρήσης).

Παράλληλα με τη κυκλική οικονομία, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, έχοντας ως προτεραιότητα στην επιλογή προμηθευτών, συνεργείων και επιχειρήσεων από τη Λάρισα και τη στενή περιφέρειά της.

Ομάδα Μελέτης: aether:arch
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Αντώνιος Μόρας, Χάιδω Γεωργούλη, Μελίνα Παραφέστα, Δέσποινα Πάλλη, Βασιλική Ιακωβάκη
Πολιτικός Μηχανικός: Κωνσταντίνα Δαστιρίδου
Ομάδα επίβλεψης: aether:arch
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Αντώνιος Μόρας, Χάιδω Γεωργούλη, Αντώνιος Κυρίτσης
Στατική μελέτη/επίβλεψη: Concentral Group, Τάσος Νικολαΐδης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη/επίβλεψη: Γεώργιος Κόνιαρης
Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας: Cursor Design Studio
Κατασκευή: aether:arch
Επίπλωση και εξοπλισμός
Σχεδιασμός custom επίπλων: aether:arch
Κατασκευή custom επίπλων: Χαδούλης Παναγιώτης
DROMEAS
PIGI DESIGN
IKEA
Μελέτη/ επίβλεψη περιβάλλοντος χώρου: aether:arch
Μελέτη φωτισμού: aether:arch, Αντώνιος Ελευθεριάδης, Αντώνιος Κυρίτσης
Φωτογραφία: Δημήτρης Πιτσίλκας, Χάιδω Γεωργούλη
Τρισδιάστατες απεικονίσεις: aether:arch
Ιδιοκτήτης: THE FACTORY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Επιφάνεια οικοπέδου 1749,74 m²
Συνολική επιφάνεια 1805,4 m²
Χρόνος μελέτης: 2020-2022
Χρόνος αποπεράτωσης: 2021-2022

Back to Top