Πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Θρακομακεδόνων, Αθήνα

page49_06
1. Κάτοψη Ισογείου
page49_07
2. Κάτοψη 1ου, 2ου, 3ου, ορόφου
page49_08
3. Κάτοψη δώματος

page49_01 page49_02 page49_03
page49_04 page49_05