Πολυόροφο κτίριο γραφείων και καταστημάτων στην πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα

page51_03
1. Κάτοψη τυπικού ορόφου
page51_06
2. Όψη πλατείας Καραϊσκάκη
page51_05
3. Όψη οδού Δεληγιώργη

 

 

\

 

 

 

 

 

page51_02page51_04page51_01