Πολυόροφο κτίριο γραφείων και καταστημάτων στην πλατεία Μοναστηρακίου

page57_04
1. Κάτοψη τυπικού ορόφου
page57_05
2. Τμήμα κάτοψης ισογείου. Υποκατάστημα τράπεζας
Λεπτομέρειες όψης υποκαταστήματος τράπεζας.
Λεπτομέρεια ψευδοροφής υποκαταστήματος τράπεζας.

page57_01 page57_02 page57_03 page57_06 page57_07 page57_08

Back to Top