Νέα δωμάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ στο Flisvos Royal Hotel

Μελέτη- Σχεδιασμός- Επίβλεψη: Positive + Architects
Κατασκευή: Γ. Μάρας & Χ.Ντάφλος
Photoshooting:  Δημήτρης Μιχαλόπουλος

Το ξενοδοχείο Flisvos Royal Hotel στην παραλιακή περιοχή του Τολού Αργολίδας, αποτελεί μια από τις ιδιαιτέρως ολιγάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα, με υποδομές για τη φιλοξενία ΑμεΑ.

Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη δωματίων προσβάσιμων σε ΑμεΑ ανατέθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Positive + Architects. Με αίσθηση ευθύνης, συνέπεια και ευαισθησία, λήφθηκαν υπόψιν όλες οι σχετιζόμενες προδιαγραφές, ούτως ώστε η διαμονή των ΑμεΑ να περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και παροχές και να είναι συνάμα απροβλημάτιστη. Ακολουθώντας πιστά τεχνικές οδηγίες, λήφθηκαν υπόψη στη σχεδιαστική διαδικασία όλες οι απαιτούμενες παράμετροι, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φραγμών στην αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των ΑμεΑ. Έτσι, διαμορφώθηκαν χώροι φιλικοί και προσβάσιμοι, που διαθέτουν όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές σε διαστασιολογήσεις και χωροθετήσεις, σεβόμενοι τους περιορισμούς σε ελάχιστα πλάτη σε προθαλάμους και ελεύθερους χώρους οι οποίοι έχουν ως στόχο την προσπελασιμότητα και την ανεμπόδιστη κίνηση και περιστροφή.

Αντίστοιχη προσοχή δόθηκε και στους χώρους υγιεινής, τόσο ως προς την ελάχιστη επιφάνεια και τις διαστάσεις, όσο και ως προς τη θύρα εισόδου και την επιλογή του εξοπλισμού. Κοινό παρονομαστή σε όλους τους χώρους αποτέλεσαν μεταξύ άλλων, χειρολαβές και διακόπτες φωτισμού τοποθετημένοι σε συγκεκριμένο ύψος για εύκολη πρόσβαση, ειδικές σημάνσεις συναγερμού και κλήσης έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένες συνθήκες οπτικής άνεσης καθώς και αντιολισθητικά υλικά δαπέδων.

Ο σχεδιασμός των χώρων για ΑμεΑ έγινε χωρίς συμβιβασμούς στη χρηστικότητα και την αισθητική, καθώς οι παράμετροι για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού για τα ΑμεΑ συνδυάστηκαν αρμονικά με το σύγχρονο design και την αισθητική.

Ακολουθήθηκε μια ενιαία συλλογιστική στη σχεδιαστική διαδικασία των δωματίων, έχοντας ως κεντρική ιδέα το συνδυασμό έντονων γεωμετριών και ζωηρών χρωμάτων. Αποφεύχθηκε η συμμετρική τοποθέτηση των ταπετσαριών και αναδείχθηκε μια ενδιαφέρουσα σύνθεση, κινούμενη γύρω από δυναμικές «λωρίδες» τοποθετημένες λοξά, με στόχο να εντείνουν την αίσθηση της προοπτικής στο χώρο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του design, οι γεωμετρικές κατασκευές φωτισμού της οροφής που συμπληρώνουν το παιχνίδι των γεωμετριών και το συνδιαλέγουν με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τα έντονα χρώματα.

Το ίδιο μοτίβο εφαρμόστηκε και στους χώρους των λουτρών όπου είναι έκδηλη η παρουσία γεωμετριών και έντονων «φυγών», με τολμηρούς συνδυασμούς χρωμάτων, τριγώνων και μοτίβων.

Η μελέτη και η αποπεράτωση του έργου πραγματοποιήθηκαν εντός του 2017-2018.

Άρθρο από το Online Magazine:
Back to Top