Κτίριο ναυτιλιακής εταιρείας στον Πειραιά

page53_04
1. Κάτοψη ισογείου
page53_05
2. Κάτοψη 3ου ορόφου
page53_06
3. Κάτοψη 2ης εσοχής
page53_09
4. Πλάγια όψη
page53_13
5. Λεπτομέρεια κινητού τοιχώματος.
Μελετήθηκε έτσι ώστε να κατασκευάζεται
από τα τεχνικά συνεργεία της Ναυτιλιακής Εταιρείας
page53_12
6. Λεπτομέρεια ψευδοροφής αίθουσας συμβουλίων.
Φέρουσα κατασκευή αλουμινίου.
Κυρίως οροφή πλακάζ με επένδυση καπλαμά.

 

 

page53_15
7. Λεπτομέρεια πίνακα χειρισμού θαλάμου ανελκυστήρα

page53_02 page53_03 page53_07 page53_08 page53_01page53_10 page53_11

Back to Top