Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων στο Βόλο

page33_01
Μονάδα Διαβίωσης
page33_02
Γενική Κάτοψη

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών πρότεινε την ίδρυση Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων στη θέση «Άσπρες Πεταλούδες» του δήμου Ν. Ιωνίας Βόλου. Τα παιδιά αυτά που θα στεγασθούν – νοσηλευθούν εκεί, θα προέρχονται από την περιοχή της Θεσσαλίας και θα είναι ηλικίας 15 – 20 χρόνων (σε ποσοστό 60 αγόρια και 40 κορίτσια). Η αναπηρία τους είναι κατά το πλείστον κινητική χωρίς όμως και να αποκλείεται η περίπτωση να έχουν συγχρόνως και μειωμένες νοητικές ικανότητες.

Η όλη προσπάθεια αποβλέπει στην κατά το δυνατό φυσική, κοινωνική, και επαγγελματική αποκατάσταση και εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Επειδή το κέντρο δημιουργείται για όλη τη Θεσσαλία θα έχει τη δυνατότητα να στεγάσει 60 άτομα εσωτερικά.

page33_03Το κτιριολογικό πρόγραμμα που δόθηκε, με βάση τη λειτουργία, διαρθρώνεται σε 5 ομάδες χώρων.
Α. Διοικητικές – Οικονομικές – Τεχνικές Υπηρεσίες
Β. Φυσική αποκατάσταση
Γ. Επαγγελματική αποκατάσταση
Δ. Μονάδες διαβίωσης
Ε. Φαγητό – Αναψυχή

Επί πλέον κρίναμε απαραίτητη την ύπαρξη, ενός ξενώνα δυναμικότητας 10 ατόμων για τη φιλοξενία συγγενών των οικότροφων (προέρχονται από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας) επειδή το ίδρυμα βρίσκεται μακριά από την πόλη του Βόλου. Βασικός στόχος της σύνθεσης ήταν να ξεφύγει το ίδρυμα από το «νοσοκομειακό» χαρακτήρα και να προσεγγίσει σ’ ένα άνετο και οικογενειακό περιβάλλον (ένας λόγος επί πλέον για την τοποθέτηση του ξενώνα).

Έτσι δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη κοινωνικής ζωής των αναπήρων με τη δημιουργία μιας αυλής στο κέντρο, του συγκροτήματος αφ’ page33_04ενός, και αφ’ ετέρου επί μέρους κλειστών και υπαίθριων χώρων στις μονάδες διαβίωσης και στη φυσική αποκατάσταση. Οι 5 ομάδες χώρων οργανώθηκαν εκατέρωθεν ενός βασικού άξονα κυκλοφορίας με στόχο την άνετη και σύντομη διακίνηση των αναπήρων.

page33_05Στο μέσο αυτού του άξονα και κεντροβορικά ως προς τις άλλες λειτουργίες βρέθηκε το Φαγητό – Αναψυχή για την άνετη εξυπηρέτηση και κοινωνική επαφή των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Στο τέλος του βασικού άξονα βρέθηκε η διαβίωση που αποτελείται από 3 επαναλαμβάνοντας μονάδες των 20 ατόμων. Κάθε μονάδα αποτελείται από 5 επί μέρους μονάδες των 4 ατόμων που περιλαμβάνουν χώρου ύπνου, χώρο καθιστικού και εργασίας και λουτρό – W.C. Ο λειτουργικός κάνναβας 2,40 x 2,40 m προέκυψε από τις διαστάσεις που έχει το αναπηρικό καρότσι, μέσο που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα της διακίνησης των αναπήρων.

Back to Top