Κατοικία στην Σαρωνίδα – Αρχ. Κοκκίνου+Κούρκουλας

Αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Νικόλας Παπλωματάς
Στατική μελέτη: Μινάς Αγγελίδης
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Π. &  Χ. Αργυρός
Φωτογράφος: Εριέτα Αττάλη
Επιφάνεια: 500 τ.μ.

Πρόκειται για ένα συγκρότημα 4 αυτόνομων  κατοικιών στην Σαρωνίδα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ως παραθεριστικές είτε ως μόνιμες κατοικίες.

Το  κτίριο αποτελείται από δύο ορθογώνιους όγκους που εφάπτονται στην μεγάλη τους πλευρά.

Καθένας από αυτούς αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες 135 τ.μ.

Με την κίνηση των όγκων τόσο κατά την οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διεύθυνση επιτυγχάνεται η δημιουργία των απαραίτητων ιδιωτικών υπαίθριων χώρων εκτόνωσης των κατοικιών.

Το κτίριο για λόγους ιδιωτικότητας και θέας επιλέχθηκε να ανοιχθεί στο εσωτερικό του οικοπέδου ενώ η κύρια όψη στο δρόμο σχεδιάστηκε ως το συμπαγές όριο με αυτόν, όπου δεσπόζει η εσοχή του κλιμακοστασίου πρόσβασης στους πάνω ορόφους.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα υλικά κατασκευής ώστε να τονίσουν την λειτουργία τους είτε ως συμπαγή όρια (εμφανές σκυρόδεμα) είτε ως διάφανα πετάσματα διαχωρισμού του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο (υαλοπετάσματα με ελαφριές μεταλλικές κατασκευές ηλιοπροστασίας).

Πηγή: kokkinoukourkoulas.com