Κατοικία στην οδό Μαυροκορδάτου, Λάρνακα

Κρίναμε ότι οι επιλογές θα έπρεπε να συνομιλούν με το επίμηκες του οικοπέδου και το τυφλό της μεσοτοιχίας και επομένως τα γεγονότα όφειλαν να διαδραματίζονται συνειδητά σε σχέση με αυτά τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.

Ένα πέρασμα προς το τέρμα του οικοπέδου διατρυπά το στενό πρόσωπο στο δρόμο και εφαπτόμενο της μεσοτοιχίας υλοποιεί την προσπέλαση στην αυλή, στους χώρους διημέρευσης αλλά και στην είσοδο. Ταυτόχρονα δύναται να λειτουργεί από μόνο του ως ενδιάμεσος υπαίθριος μικρός καθιστικός χώρος.

Οι εσωτερικές κινήσεις οριζόντια και καθ’ ύψος κινούνται παράλληλα του περάσματος το οποίο και διευρύνουν. Οι χώροι αποκτούν διαμπερότητα και ενσωματώνοντας τις γραμμικές κινήσεις, εσωτερικές και εσωτερική, δημιουργούν έμμεσα την αίσθηση της εσωστρέφειας.

Η επεξεργασία του συνολικού όγκου σε επιμέρους ενότητες επιχειρεί την διασκέδαση της αυστηρής γραμμικότητας των επιλογών και προσδίδει την μικροκλίμακα στο έργο και στον χώρο. Έμφαση δε δίνεται στην ογκοπλαστική διαφάνεια των εσωτερικών κατακόρυφων κινήσεων.

Αρχιτέκτονες: Ελευθερία Σεργίδου, Βασίλης Πασιουρτίδης
Πολιτικοί Μηχ.: Νίκος Καλαθάς, Γιώργος Δημητριάδης
Φωτογράφος:  Χρίστος Παπαντωνίου
Μελέτη: 1996
Κατασκευή:  2007

01 02 03 04a 04b 05 06b 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17a 17b

18 19 20

Back to Top