Ιδιωτικές κατοικίες στην Καλλιθέα Καλαμάτας

PROJECT MANAGER: MGXM Architects

DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μalama

DESIGN YEAR: 2015

kallithea_b_02

kallithea_b_00        kallithea_b_07

kallithea_b_01

kallithea_b_05        kallithea_b_09

kallithea_b_08

kallithea_b_11      kallithea_b_13

kallithea_b_14

kallithea_b_15

kallithea_b_16

kallithea_b_17     kallithea_b_18