ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ – ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2019

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 1-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», σε συνεργασία με το ΕΙΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής) και τον ΣΕΚΑ (Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της ποιότητας στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και της συνεργασίας με τους Έλληνες Αρχιτέκτονες & Κατασκευαστές Αλουμινίου,  προκηρύσσει ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ επιλεγμένων έργων, που θα πραγματοποιηθεί 1-3/11/19 στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ στην Αθήνα. 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της ΕΚΘΕΣΗΣ & των ΒΡΑΒΕΙΩΝ είναι η ανάδειξη των καλύτερων αρχιτεκτονικών έργων με κατασκευές αλουμινίου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνεργασία των Ελλήνων κατασκευαστών αλουμινίου με τους αρχιτέκτονες, στην Ελλάδα του σήμερα και σε ένα διεθνές περιβάλλον.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στην ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ γίνονται δεκτές συμμετοχές από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου & αρχιτεκτονικά γραφεία ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αφορούν υλοποιημένα έργα, ανεξαρτήτως είδους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε πορτοπαράθυρα ή ειδικές κατασκευές του κτηρίου.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Οι συμμετοχές έργων που θα επιλεγούν, θα εκτεθούν στην αίθουσα 11/12 του ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, στις 1-3/11/19, στο πλαίσιο του 14ου συνεδρίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετικό κατάλογο που θα δημοσιευθεί στο site του συνεδρίου www.alumini.gr. Ο κατάλογος θα επικοινωνηθεί σε όλον τον κύκλο του συνεδρίου (Αλουμινοκατασκευαστές, Κλάδος, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Καλεσμένοι, Φορείς, Τύπος)

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή ειδικών

 1. Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση
 2. Για τη βράβευση των καλύτερων

Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από:

 1. Διονύση Σοτοβίκη, Αρχιτέκτονα, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 2. Σταύρο Γυφτόπουλο, Αρχιτέκτονα, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 3. Τζούλια Τσαλίκη, Αρχιτέκτονα, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 4. Κώστα Διαμαντή, Πρόεδρο ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 5. Έλλη Γκανάκου, Γ. Διευθύντρια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το έργο της επιτροπής συντονίζει η εταιρία διοργάνωσης ENERGY LINE 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές κυρίως με τα εξής κριτήρια:

 • Δημιουργικότητα και προκλήσεις του έργου
 • Συμμετοχή των κατασκευών αλουμινίου σε αυτό
 • Ποιότητα – δυσκολία υλοποίησης των κατασκευών αλουμινίου
 • Ικανοποίηση αναγκών εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας, λειτουργικότητας, αισθητικής, έξυπνης διαχείρισης, αποσβεσιμότητας της επένδυσης…

ΒΡΑΒΕΥΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00, στον χώρο της έκθεσης, αίθουσα 11/12, στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.

Θα δοθούν, 1ο, 2ο & 3ο Βραβείο, μικρογλυπτά-καλλιτεχνικά αντικείμενα με βάση το αλουμίνιο.

Θα δοθούν και τρεις έπαινοι σχετικοί με τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα έργα τους μέχρι τις 10 Αυγούστου 2019.

Κάθε κατασκευαστικό αλουμινίου ή αρχιτεκτονικό γραφείο μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ προτάσεις,  η  κάθε  μία  σε  διαφορετικό φάκελο με αναγραφή του θέματος και με  πλήρη στοιχεία μέσα (όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω), καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Η πρωτοβουλία συμμετοχής μπορεί να προέρχεται από το κατασκευαστικό αλουμινίου ή από το αρχιτεκτονικό γραφείο του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη (ή τουλάχιστον την αναφορά) και των δύο.

Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω σε ψηφιακό φάκελο:

Α. Στοιχεία του έργου, του κατασκευαστικού αλουμινίου, του αρχιτεκτονικού γραφείου, με μικρή παρουσίαση ανά επιχείρηση (μέχρι 200 λέξεις) ή με σύντομα βιογραφικά των βασικών συντελεστών (προαιρετικά – μέχρι 100 λέξεις έκαστο), σε αρχείο WORD.

Β. Τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, σύνοψη των ιδιαιτεροτήτων και των ζητούμενων του έργου και ανάλυση των βασικών αρχών κατασκευής, σε αρχείο WORD.

Γ. Σχέδια και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν την αξία του έργου, σε χαρακτηρισμένα αρχεία .jpg ή .psd, συνοδευόμενα από υπόμνημα με σύντομες λεζάντες ανά έργο (μέχρι 15 λέξεις ανά λεζάντα), σε αρχείο WORD. 

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ψηφιακά, (π.χ. με We Transfer), στην ηλεκτρονική διεύθυνση  direct@energyline.gr ή εναλλακτικά μαζί με την απαραίτητη ψηφιακή εγγραφή ως επισυναπτόμενα αρχεία και πάντα με βάση τις παρακάτω σημαντικές ημερομηνίες. 

Αφίσα επιλεχθέντων έργων για την έκθεση 

Προσοχή, η αφίσα αποστέλλεται μετά την πρώτη αξιολόγηση, με courier στην έδρα των διοργανωτών.

Προδιαγραφές: Τετράχρωμη  με ψηφιακή εκτύπωση του έργου σε δύσκαμπτο υλικό περίπου 3-5mm (π.χ. σύνθετο πάνελ αλουμινίου), διάστασης 70cm πλάτος Χ100cm ύψος.

Η αφίσα προετοιμάζεται από τους συμμετέχοντες, παρουσιάζει το έργο συμμετοχής με εικόνες και επεξηγηματικά κείμενα με βάση τα προαναφερόμενα (Α.Β.Γ.).

Υπόδειγμα της αφίσας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στις επιλεγμένες συμμετοχές, μετά την πρώτη αξιολόγηση.

Η υποβολή των αφισών, θα γίνει στα γραφεία της ENERGY LINE, Σοφοκλέους 1, 185 38 Πειραιάς. Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09.3016.00, με βάση τις παρακάτω σημαντικές ημερομηνίες.

Όλα τα υλικά συμμετοχής, θα παραμένουν στη διάθεση του συνεδρίου, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα έκθεσης, επανέκθεσης και δημοσίευσής τους. Οι αφίσες μετά το πέρας της έκθεσης παραδίδονται στους κατόχους. Οι οργανωτές δεν έχουν την υποχρέωση διατήρησης και φύλαξής τους μετά το πέρας της έκθεσης στο Ζάππειο Μέγαρο, το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου 2019.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ENERGY LINE, στο τηλέφωνο 210 4512000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct@energyline.gr

Όλες οι πληροφορίες και οι όροι είναι αναρτημένα στο site www.alumini.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

10 Μαΐου 2019:                         Προκήρυξη της ΕΚΘΕΣΗΣ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ αρχιτεκτονικού έργου με

κατασκευές αλουμινίου

10 Αυγούστου 2019:                Λήξη υποβολής συμμετοχών-αποστολής φακέλων

20 Σεπτεμβρίου 2019:               Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής για τα έργα που θα

συμμετέχουν στην ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

15 Οκτωβρίου 2019:                Λήξη αποστολής αφισών

1-3 Νοεμβρίου 2019:                ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ στο πλαίσιο του συνεδρίου – ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή στην ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2019 γίνεται και θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την ακόλουθη διαδικασία:

Οι ενδιαφερόμενοι, κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου & αρχιτεκτονικά γραφεία, θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο link https://www.alumini.gr/index.php/forma-sim-stoiheia-ergou.

Β. Να αποστείλουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο στους διοργανωτές με βάση τα παραπάνω.

Γ. Να λάβουν από τους διοργανωτές επιβεβαίωση παραλαβής των Α & Β.

 

 

Back to Top