Wellness Lifestyle Real Estate – Η συμβολή της ευεξίας

Η συμβολή της ευεξίας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

του Σταύρου Μαυρίδη, ΣOUL TAILORΣ*

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας (GWI) ορίζει την ευεξία ως: την συνεχή και ενεργητική άσκηση δραστηριοτήτων, επιλογών και τρόπου ζωής που οδηγούν σε μια κατάσταση ολιστικής υγείας. Η ευεξία είναι πολυδιάστατη και ολιστική. Συνδέεται περισσότερο με την υγεία και την πρόληψη. Πολύ συχνά συγχέουμε τον όρο ευημερία με τον όρο ευεξία. Η ευημερία συνδέεται με το επίπεδο ευτυχίας. Η ευημερία είναι το αποτέλεσμα της καλής ολιστικής υγείας. Έτσι, η ευεξία συνδέεται με μια ενεργή διαδικασία συνειδητοποίησης και λήψης επιλογών που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα της βέλτιστης ολιστικής υγείας και ευεξίας.

WELLNESS IS MULTIDIMENSIONAL

Source: Global Wellness Institute

Ως τομέας της παγκόσμιας βιομηχανίας, η ευεξία έχει πολυάριθμες δια τομεακές επιπτώσεις στην ανάπτυξη όχι μόνο όσον αφορά την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, αλλά και στους τομείς της υγείας, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας, της εργασίας, της ισότητας και της πολυμορφίας στην κοινωνία μας και πολλά άλλα. Σε γενικές γραμμές, η ευεξία προσφέρει μια νέα οπτική στην εξέλιξή μας, μέσω της οποίας η ανάπτυξη μπορεί να αποφέρει ευρύτατα οφέλη για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον πλανήτη, παράλληλα με τους παραδοσιακούς στόχους της οικονομικής ανάπτυξης.

Clodagh Design, Global Wellness Summit, 2018

Η ευεξία είναι μια βιομηχανία αξίας 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από την παγκόσμια οικονομία. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας πιστεύει ότι η οικιστική ακίνητη περιουσία ευεξίας είναι ο επόμενος τομέας που θα μεταμορφωθεί ριζικά από την ευρύτερη βιομηχανία της ευεξίας. Τα σπίτια μας, οι κοινότητες και το περιβάλλον, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή μας συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής, και μαζί και τα δύο καθορίζουν μέχρι και το 80-90% την κατάσταση της υγείας μας. Δεδομένου ότι τα σπίτια μας είναι συνήθως οι σημαντικότερες προσωπικές επενδύσεις και δαπάνες μας, είναι λογικό να αποτελούν σημαντική επένδυση στην υγεία και την ευημερία μας. (Πηγή: Global Wellness Institute)

Clodagh Design, Global Wellness Summit,2018

Τα ακίνητα οικιστικής ευεξίας (Wellness Lifestyle Real Estate) είναι μια εκκολαπτόμενη βιομηχανία που αναγνωρίζει και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σημερινές τεράστιες προκλήσεις για την υγεία. Αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση της σκέψης και της αντίληψης που θέτει ρητά την ευεξία των ανθρώπων στο κέντρο της σύλληψης, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της ανάπλασης των σπιτιών και των γειτονιών μας. Είναι σημαντικό αυτή η αλλαγή σκέψης να μην ξεκινά από το μηδέν. Πολλά στοιχεία του πράσινου / βιώσιμου κτιριακού σχεδιασμού, της τάσης κατασκευής έργων με γνώμονα τον σχεδιασμό , των τάσεων στη διατροφή και τα τρόφιμα, του Νέου Αστικού Σχεδιασμού, των εκουσίων κοινοτήτων και άλλων, ήδη προσαρμόζονται, αναμιγνύονται και ενσωματώνονται με καινοτόμους τρόπους σε νέα και επερχόμενα οικιστικά έργα εστιασμένα στην ευεξία και τις κοινότητες ευεξίας. Εξετάζοντας το μέλλον των ακίνητων περιουσιών και των κοινοτήτων ευεξίας, μπορούμε να περιμένουμε πιο έξυπνη χρήση τεχνολογιών και καινοτομιών, νέες μετρήσεις για να καταγράψουμε την απόδοση της ευεξίας (ROW) και μια βαθύτερη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ φυσικών και εικονικών κοινοτήτων και μεταξύ ατομικής / προσωπικής ευεξίας και κοινοτικής / πλανητικής ευεξίας.

Clodagh Design, Global Wellness Summit,2018

Το Wellness Real Estate, είναι μια βιομηχανία 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2017) και αυξάνεται κατά 6,4% ετησίως από το 2015. Για να δούμε την σύγκριση, αυτό είναι περίπου 1,5% της συνολικής ετήσιας παγκόσμιας κατασκευαστικής αγοράς. Είναι επίσης περίπου το ήμισυ του μεγέθους της παγκόσμιας πράσινης οικοδομικής βιομηχανίας. Το GWI εκτιμά ότι ο τομέας του Wellness Real Estate θα αυξηθεί κατά 6% ετησίως τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με μερικές βασικές χώρες στην Ασία (Κίνα, Αυστραλία, Ινδία) και την Ευρώπη (Γερμανία), αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων ευεξίας. (Πηγή: Global Wellness Institute)

Clodagh Design, Global Wellness Summit,2018

Ο ορισμός του Wellness Lifestyle Real Estate (Οικιστική Ευεξία), έχει ως εξής: κατοικίες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με γνώμονα την πρόληψη για να υποστηρίξουν την ολιστική υγεία των κατοίκων τους. (Source: Global Wellness Institute)

Οι Κοινότητα Ευεξίας (Wellness Community) έχει ως ορισμό τον ακόλουθο: πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν σε ένα οικιστικό περιβάλλον σε κοντινά όρια, σχηματίζουν μια κοινότητα και μοιράζονται κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα και κοινές εμπειρίες όσον αφορά την επιδίωξη μιας συνεχούς ενεργητικής κατάστασης ευεξίας μέσω της πρόληψης σε όλες της διαστάσεις της. Μπορεί να έχει τις ρίζες της σε έναν φυσικό χώρο ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν τον σκοπό ή μπορεί να καλλιεργηθεί γύρω από μια ομάδα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα ή κοινωνικά δίκτυα χωρίς προσχεδιασμένες δομές. (Source: Global Wellness Institute)

Cheryl Fama, Peninsula Health Care District

Η προώθηση των κοινοτήτων ευεξίας στηρίζεται στην δυναμικότητα που έχει η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων οικιστικής ευεξίας. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ των δύο δεν πρέπει να θωρείται αυτονόητη.

Ο τρόπος ζωής σε ακίνητα που υποστηρίζουν την οικιστική ευεξία μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των μεμονωμένων πτυχών της ευεξίας – τις σωματικές, κοινωνικές και πνευματικές / συναισθηματικές / πνευματικές διαστάσεις.

Ωστόσο, είτε μας αρέσει είτε όχι, η ευεξία μας συνδέεται με πράγματα πέρα ​​από εμάς – συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών πτυχών της γειτονιάς μας ή της πόλης μας. Ως εκ τούτου, η δημιουργία κοινότητας ευεξίας απαιτεί μια ευρύτερη προοπτική που επεκτείνεται στην περιβαλλοντική, κοινοτική και οικονομική / χρηματοοικονομική υγεία και ευημερία της κοινότητας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επείγον να εργαστούμε για ένα καλύτερο οικιστικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς ο αντίκτυπος του κορωναϊού είναι πολυδιάστατος. Τίποτα δεν είναι σταθερό, εκτός από την αλλαγή. Όλοι μας θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε, οικοδομούμε και όχι μόνο να ακολουθούμε τις διαδικασίες για την κατασκευή οικιστικών κοινοτήτων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η νοοτροπία της αρχιτεκτονικής κατασκευής πρέπει να προχωρήσει προς το Wellism. Κατά τη δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων πρέπει να θρέψουμε την ψυχή και πρέπει να προχωρήσουμε πέρα ​​από τον περιβαλλοντισμό.

Vera Iconica Architecture, Global Wellness Summit, 2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑΣ: ”Η πρακτική της αρχιτεκτονικής που βασίζεται στην τέχνη και την επιστήμη του σχεδιασμού του οικοδομημένου περιβάλλοντος με κοινωνικά συνειδητά συστήματα και υλικά για την προώθηση της αρμονικής ισορροπίας μεταξύ σωματικής, συναισθηματικής, γνωστικής και πνευματικής ευημερίας, ενώ αναζωογονεί το φυσικό περιβάλλον ”.

Στόχος είναι να σχεδιάζουμε πέρα από την αρχιτεκτονική, να σχεδιάζουμε εμπειρίες.


(*) Η ΣOUL TAILORΣ,  εταιρεία του Ομίλου Eurotel, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη wellness concepts σε ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, οικισμούς, χώρους εργασίας, εξωτερικούς χώρους, στη διαχείριση χώρων ευεξίας εντός και εκτός ξενοδοχείων και στην εισαγωγή της τεχνολογίας στον τομέα της ευεξίας.

Ο Σταύρος γεννήθηκε στο Διδυμότειχο του Έβρου και είναι βασικό στέλεχος στην ελληνική βιομηχανία των σπα τα τελευταία 13 χρόνια. Έχει εργαστεί για μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει στο άνοιγμα μεγάλων κέντρων ευεξίας και σπα. Είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας στην Ελλάδα και κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας στην Αγγλία και έχει εμπειρία ως θεραπευτής και γυμναστής. Έχει συμμετάσχει στην πρώτη έρευνα για την ελληνική βιομηχανία των σπα και είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διευθυντών Spa στην Ελλάδα. Είναι Ambassador του World Wellness Weekend για την Ελλάδα και κριτής των World Spa & Wellness Awards. Είναι παθιασμένος με το έργο του και πιστεύει ακράδαντα στην ευεξία και τον αντίκτυπο που θα έχει στη ζωή και την εξέλιξη της ανθρωπότητας στο μέλλον. Η επικοινωνία, η συνοχή, η συνεργασία αποτελούν τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης καριέρας και τη δημιουργία μιας ομάδας για ένα βιώσιμο και επιτυχημένο έργο.

Back to Top