ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%, αντίστοιχα αύξηση 0,2% παρουσίασε ο δείκτης κατά τη σύγκριση των μηνών Φεβρουαρίου 2018 με Ιανουάριο 2018.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT60/-

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2018
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών κατά 0,1%, τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών:

Κωδικός – Κατηγορίες υλικών – Μεταβολή %
146121501 Πετρέλαιο κίνησης 4,7
146120702 Σωλήνες χαλκού 4,0
146120905 Πρίζες 2,0
146120402 Κεραμίδια 1,6
146120401 Τούβλα 1,4
146120904 Διακόπτες 1,3
146120903 Αγωγοί χάλκινοι 1,1
146120802 Μηχανισμοί γκαραζόπορτας 1,0
146120405 Τσιμεντόπλακες 0,9
146120708 Θερμαντικά σώματα 0,9
146121201 Πλακίδια γενικά(δαπέδου, τοίχου) 0,8
146120604 Κιγκλιδώματα αλουμινίου 0,8
146121101 Πλαστικό, ακρυλικό, νερού 0,7
146120502 Παρκέτα 0,5
146121401 Ανελκυστήρες 0,5
146120601 Σίδηρος οπλισμού -1,4
146121002 Υαλοπίνακες ασφαλείας -1,3
146120202 Άμμος λατομείου -1,0
146120704 Σωλήνες πλαστικοί -0,9
146120106 Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος -0,8
146120506 Πόρτες εσωτερικές -0,7
146120508 Ντουλάπες ξύλινες -0,6
146120507 Εντοιχισμένα ντουλάπια -0,5

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών κατά 0,2%, τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών:

Κωδικός – Κατηγορίες υλικών – Μεταβολή %
146121501 Πετρέλαιο κίνησης 2,6
146120702 Σωλήνες χαλκού 1,2
146120601 Σίδηρος οπλισμού 0,9
146120903 Αγωγοί χάλκινοι 0,5
146121401 Ανελκυστήρες 0,4

 

Back to Top