Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Αύγουστος 2018, ετήσια αύξηση 1,3%

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα
αναφοράς τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2017 παρουσίασε αύξηση
1,3%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2017 με το
2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2018, παρουσίασε
μείωση 0,1% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων μηνών του έτους 2017.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2016 – Αυγούστου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι μείωσης 0,3% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Δείτε εδώ τους σχετικούς πίνακες:
http://www.statistics.gr/documents/20181/ddd3a6c1-10e9-458c-a7b9-8adbf3b28fe0

Back to Top