Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον εξοπλισμό παραλιών

Προκηρύχθηκε ο 9ος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με τίτλο “Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίου, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας”, που αφορά τον εξοπλισμό των παραλιών και θα διεξαχθεί για την Περιφερειακή Ενότητα της Δωδεκανήσου.

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προτάσεων του 9ου διαγωνισμού είναι η 12η Μαΐου 2017.

Γενικές κατευθύνσεις: Κατά το σχεδιασμό των αναψυκτηρίου, αποδυτηρίου, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας, οι μελετητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους σημαντικά στοιχεία όπως:

1) Ευκολία και Οικονομία κατασκευής. Η δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης θα θεωρηθεί προσόν.

2) Οικονομία της κατασκευής και ευκολία συντήρησης.

3) Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη συνεχή χρήση και ειδικότερα στης συνθήκες παραθαλάσσιου περιβάλλοντος.

4) Αποτροπή ή έστω αντοχή σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.

5) Υλικά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά και ανθεκτικά στης συνθήκες της παραλίας.

6) Η ντουζιέρα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο θέσεις λουόμενων.

7) Το αναψυκτήριο θα περιλαμβάνει μέχρι και δυο θέσεις εργασίας , πάγκο σερβιρίσματος, χώρο πλυσίματος και καθαριότητας.

8) Σε κάθε μονάδα αποδυτηρίου θα πρέπει να υπάρχουν δυο διακεκριμένοι χώροι (γυναικών – ανδρών).

9) Εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων υδροδότησης και αποχέτευσης ακάθαρτων νερών και τρόπο ηλεκτροδότησης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

10) Η κατασκευή του πύργου δεν θ είναι μόνιμη. Ως ελάχιστο ύψος του πύργου ναυαγοσώστη να θεωρηθούν τα 3,00 μέτρα και θα φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και στέγαστρο σκίασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εργονομία σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα και τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η προκήρυξη του 9ου αυτού Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σειρά των 9 προκηρύξεων του μεγαλύτερου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αστικού Εξοπλισμού που έχει προκηρυχθεί ποτέ σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος ξεκίνησε να προκηρύσσεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Οι 9 Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί ξεκίνησαν να προκηρύσσονται στις 20 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προκηρύξεις τους στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
  3. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
  5. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ « ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
  8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
  9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
Back to Top