Ανακαίνιση ή Νέα Κατασκευή;

imagesΗ επέκταση στον ξενοδοχειακό τομέα έχει 3 επιλογές: Την αγορά και λειτουργία ενός ακινήτου που ήδη υπάρχει, χωρίς να γίνουν αλλαγές. Την οικοδόμηση μίας νέας ιδιοκτησίας και την αγορά ενός ακινήτου, που στη συνέχεια θα ανακαινισθεί. Αναμφίβολα, ο οικονομικός παράγοντας είναι και ο πιο καθοριστικός για να καταλήξετε σε μία από τις 3 επιλογές. Για να αποφασίσετε ποια επιλογή επέκτασης ανταποκρίνεται καλύτερα στο στόχο σας, είναι σημαντικό, αρχικά, να αξιολογήσετε κάθε ευκαιρία λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο, το κόστος και διάφορα ποιοτικά στοιχεία, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη επιλογή για την περίπτωσή σας.

Ανακαίνιση 

Για την επένδυση σε μία ανακαίνιση, οι δύο βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν είναι η τοποθεσία και η προϊστορία του ακινήτου. Η Ανακαίνιση ενός ακινήτου έχει περισσότερο νόημα όταν το ακίνητο κατέχει μία εγγενή αξία που δεν μπορεί να αναδημιουργηθεί, π.χ. μπορεί να είναι ένα ιστορικό ορόσημο ή ένα έργο μοναδικής αρχιτεκτονικής. Εκτιμάται ιδιαίτερα η διατήρηση τέτοιων στοιχείων και από την κοινότητα αλλά και από τους ταξιδιώτες, ενώ εάν είναι ιστορικής σημασίας, μπορεί να συνεπάγεται και φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Ανακαίνιση ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τους παρακάτω λόγους :

Ένα υφιστάμενο ξενοδοχείο με αποδεδειγμένη θέση και  ιστορικό συναλλαγών (προηγούμενη πελατεία), αποτελεί μικρότερο επιχειρηματικό ρίσκο.

Η εκ νέου κατασκευή συνεπάγεται υψηλότερο κόστος.

Η εύρεση ελεύθερης γης για χτίσιμο σε περιζήτητες αγορές είναι σπάνια.

Ο χρόνος και το κόστος μπορεί  είναι μικρότερα εφόσον έχουμε μία υπάρχουσα δομή.

Φορολογικές ελαφρύνσεις γίνονται σε πολλά μεγάλα τεχνικά έργα.

Από την άλλη,

Η ανακαίνιση ενός ακινήτου απαιτεί περισσότερη επιμέλεια στο σχεδιασμό από την οικοδόμηση ενός νέου.

Μπορεί να αργήσει περισσότερο η έγκριση ενός έργου ανακαίνισης από τη δημιουργία ενός νέου.

Μπορεί, ανάλογα με την προϊστορία του ακινήτου, να έχει υψηλό κόστος η εξαγορά. Για να συμφέρει μία ανακαίνιση, πρέπει το κόστος απόκτησης και ανακαίνισης του ακινήτου, να μην υπερβαίνει το κόστος της κατασκευής ενός νέου.

Πρέπει να είστε σε θέση να χτίσετε με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και την υπάρχουσα δομή.

Πριν την αγορά του ακινήτου, πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αρνητική ιστορία ενός ξενοδοχείου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ανεξάρτητα από τις επενδύσεις που έγιναν στη δομή και την εικόνα του.

Νέα Κατασκευή

Η κατασκευή ενός ξενοδοχείου, σας δίνει την ευελιξία να τροποποιήσετε το σχεδιασμό σας, ανάλογα με τις επιθυμίες σας αλλά και τις ανάγκες της αγοράς. Η Νέα Κατασκευή προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός ξενοδοχείου από το έδαφος, εξασφαλίζει μία σταθερή και αξιόπιστη υποδομή.

Δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να κοστίσουν ακριβά.

Η διατήρηση μίας υπάρχουσας δομής, μπορεί να φτάσει να έχει υψηλότερο κόστος από την εκ νέου κατασκευή της.

Από την άλλη,

Απαιτείται πολύς χρόνος για το σχεδιασμό.

Χρειάζονται άδειες για τη συγκεκριμένη χρήση.

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορεί να είναι μεγαλύτερο.

Ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξετε, είναι σημαντικό να αποκτήσετε πρώτα μια σαφή εικόνα της αγοράς. Είναι ζωτικής σημασίας να έχετε έναν ρεαλιστικό στόχο, πρότυπα για να βασιστείτε, να έχετε διερευνήσει πιθανές πηγές εσόδων για το εγχείρημά σας, αλλά και να έχετε στο μυαλό σας την πελατεία που θέλετε να προσελκύσετε.

 

(Μάρτιος 2014)

Back to Top