Έρευνα “Global Overview of Homes” της Euromonitor

Ποιες οι τάσεις στις κατοικίες του μέλλοντος;

Η Global Overview of Homes του 2018 παρέχει πληροφορίες για τις κορυφαίες τάσεις που σχετίζονται με τις κατοικίες και τα χαρακτηριστικά τους.

κατοικίες

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια διεθνή οπτική γωνία που εξετάζει τις παγκόσμιες τάσεις στα σπίτια ακολουθούμενη από βασικές τάσεις, περιφερειακή εικόνα και κατάταξη των βασικών δεικτών. Ορισμένοι από τους κύριους δείκτες που αναλύθηκαν στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνουν τα νοικοκυριά ανά τοποθεσία, κατοχή διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, μέγεθος νοικοκυριού, τύπο κατοικίας, κατοικίες με μόνιμη κατοικία, κατοικίες ανά έτος κατασκευή κλπ.

Η αστικοποίηση βρίσκεται στο προσκήνιο. Μάλιστα, η αστικοποίηση θα συνεχιστεί σύντομα μέχρι το 2030, ενώ αναμένεται 5 δισεκατομμύρια περίπου άνθρωποι να ζουν σε 1,7 δισεκατομμύρια αστικά νοικοκυριά. Τα διαμερίσματα βλέπουν ταχύτερη ανάπτυξη, επειδή μπορούν να γίνουν πολύ μικρότερα και φθηνότερα και παρέχουν μια λύση για τη στέγαση μεγάλου αριθμού ατόμων σε ένα περιορισμένο αστικό περιβάλλον. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλα τα μεγέθη των νοικοκυριών θα αυξησθούν, αλλά τα νοικοκυριά με τέσσερα δωμάτια θα δούν μεγάλη άνοδο κατά την περίοδο 2017-2030, καθώς φαίνεται να είναι πιο ευέλικτα.Τέλος, μέχρι το 2030, η πλειοψηφία των κατοικιών παγκοσμίως θα έχουν ευρυζωνικό Διαδίκτυο, ξεκλειδώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των online βίντεο, τυχερών παιχνιδιών, των κοινωνικών μέσων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, η τραπεζική, η ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Αυτό το υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας, με τη βοήθεια συσκευών όπως τα smartphones, τα tablets κλπ που θα επιτρέψειστις τάσεις κατοικιών που θα μεταμορφώσουν την καταναλωτική συμπεριφορά.

Κύριες Τάσεις:

  • Η αστικοποίηση δημιουργεί νέες καταναλωτικές ομάδες νοικοκυριών.
  • Μικρότερα σπίτια σε αστικούς κόμβους, μεγαλύτερες κατοικίες στις περισσότερες οικονομίες.
  • Μεγάλες οικογένειες απαιτούν πρόσβαση σε περισσότερες ανέσεις.
  • Η επέκταση κατασκευών κατοικιών δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κοινό για οικιακά αγαθά και συσκευές.
  • Οι Millenials διαμορφώνουν την αγορά των ενοικίων κλπ.
  • Η πρόσβαση στα οικονομικά των κατοικιών επιτρέπουν περισσότερους ιδιοκτήτες σπιτιού.

Επομένως, ο ταχύς ρυθμός της αστικοποίησης, η οικονομική προσιτότητα και τα αυξανόμενα εισοδήματα αποτελούν τους σημαντικούς παράγοντες που θα συνεχίσουν να πρωτοπορούν στην ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών νοικοκυριών μέχρι το 2030. Η αστικοποίηση μετατοπίζει τα δημογραφικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής και την οικονομία της κατανάλωσης σχεδόν σε κάθε χώρα διεθνώς. Τέλος, το νεότερο τμήμα του πληθυσμού είναι πρόθυμο να δαπανήσει περισσότερα για το ενοίκιο και να πληρώσει ένα ασφάλιστρο για την κατοικία του.

Δείτε την έρευνα εδώ: 2018 Global Overview of Homes

Άρθρο από το Online Magazine:
Back to Top