Έντυπη Έκδοση: Τεύχος 6, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1977

COVER 6

 

6.01 Ανακοίνωση του ΤΕΕ. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
6.02 Μετα-Μοντέρνα Αρχιτεκτονική. Δύο περιπτώσεις:Renato Bofill και Piano-Rogers, του Α. Αντωνιάδη
6.03 Ιερά Μονή Σινά. Σημειώσεις από ένα σύντομο ταξίδι, του Ν. Χαρκιολάκη
6.04 Μόλυβος. Τουριστική Ανάπτυξη.
6.05 Ένα hippy οπλισμένος με χάρακα και διαβήτη, του Bruno Zevi
6.06 Μην κάθεστε στο design, του Bruno Zevi
6.07 Σχολείο στο Graz, του G. Domenig
6.08 Γραφεία ασφαλιστικής εταιρείας στο Αννόβερο,του W. Hern