Έντυπη Έκδοση: Τεύχος 18 , Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1982

COVER 18

18.01 Με τον Aldo Rossi, Συζήτηση για το “θέατρο κόσμου”
18.02 Ξενοδοχείο στην Αθήνα, των Ι. Ρίζου και Σ. Κούκη
18.03 Μεσαιωνική Πόλη Χανίων, Μελέτη: Α.Σ. Καλλιγάς, Α.Ν. Παπαγεωργίου – Βενετάς, Α.Γ. Ρωμανός